Test przygotowujący do egzaminu ECDL - MODUŁ 1

TEST 8

Test zawiera 36 pytań. Zostanie zaliczony jeśli uzyskasz 27 dobrych odpowiedzi za pierwszym razem